Expozice Les Království

je prezentačním místem státního podniku Povodí Labe. Je umístěna v budově dozorství přehrady Les Království v bývalém domě hrázného. Expozice je věnována historii a současnosti vodního díla Les Království, které je národní kulturní památkou, dále informuje o činnosti státního podniku Povodí Labe. Návštěvníkům je za příznivých podmínek umožněn také vstup na vyhlídkovou věž, která je součástí budovy.

Telefon na obsluhu expozice: 722 975 327 (pouze během otvírací doby)

Otevírací doba

Od 1.7. do 29.8. ve dnech čtvrtek, pátek, sobota, neděle
10-16 hodin (poslední vstup v 15 hodin)

Prohlídka je bez výkladu a trvá 30-40 minut (včetně věže). Budova není bezbariérová.
Vstupné:
základní               50,- Kč
snížené                20,- Kč
děti do 6 let zdarma
Vstupné se platí na místě platební kartou nebo v hotovosti.

Rezervační systém

Expozice má omezený počet míst (20), a proto doporučujeme provést si rezervaci. Vstup je možný i bez rezervace, ale přednost mají vždy přihlášení návštěvníci. Rezervací lze provést nejpozději 15 minut před začátkem prohlídky. Věnujte prosím pozornost pokynům v rezervačním systému. Rezervace je dokončena až po Vašem potvrzení prostřednictvím e-mailu (je nutná aktivní odpověď do 60 minut).

Úvod

Podle názoru odborníků přehrada dokonale spojuje technické řešení s estetickou stránkou stavby. Mohutné vodní dílo totiž harmonizuje s nádhernou okolní přírodou a na návštěvníky působí romanticky. Není divu, vždyť její mostní konstrukce byla provedena v romantizujícím pseudogotickém duchu (podle projektu Ing. arch. J. Valečky).

V poslední době se začal diskutovat názor, že přehrada je nejkrásnější v celé České republice. Fotografie naší přehrady ukrášlila dokonce obálku reprezentativní encyklopedie „Přehrady Čech, Moravy a Slezska“ (Vojtěch Broža a kol., Liberec 2005). Zadáte-li na internetu ve vyhledávači Google heslo „nejkrásnější přehrada“, opět se před vámi otevřou stránky Tešnova či Lesa Království.

Přehrada se před vámi vynoří znenadání jako zámek v pohádce o Šípkové Růžence, ale ona vlastně je jako z pohádky. Je prostě krásná a její věžičky stojí za podívání!“.

ONLINE kamera na hráz přehrady

Kamera

Údolí přehrady

Základní informace o vodním díle Les Království

Podnětem pro výstavbu přehrad na horním toku Labe byla katastrofální povodeň v červenci 1897. Teprve však zemským zákonem č. 31 z roku 1903 byl dán zákonný podklad pro zahájení soustavné regulace od Špindlerova Mlýna do Jaroměře včetně výstavby údolních přehrad v horní části toku. Podrobný projekt přehrady Les Království (dříve uváděné jako přehrada Těšnov nebo Bílá Třemešná) na Labi vypracovalo Technické oddělení pro úpravu řek v Praze pod vedením stavebního rady Ing. Josefa Plicky. V roce 1909 byla stavební část vodního díla zadána firmě Ing. J. V. Velflík v Praze a dodávka železných konstrukcí firmě Fanta & Jireš v Praze. Stavba proběhla proběhla v letech 1910 – 1919, prodloužení doby značně ovlivnila 1. světová válka. Ve své době se jednalo o největší nádrž v Československé republice, pokud se týkalo zadrženého množství vody, a nejdelší přehradu, co do délky zděné hráze. V letech 1920 – 1923 byla na pravém břehu pod hrází firmou Ing. J. V. Velflík v Praze postavena průběžná vodní elektrárna. Technologickou část dodala firma Českomoravská - Kolben z Prahy a elektrické zařízení firma Křižík. Celé vodní dílo včetně elektrárny je od roku 1958 nemovitou památkou.

Základní technické parametry vodního díla:

 • Typ gravitační, oblouková zděná z královédvorského pískovce
 • Umístění v úzkém kaňonovitém údolí Těšnov u Dvora Králové n.L.
 • Výška koruny hráze nad terénem 32,7 m
 • Výška koruny hráze nad základovou spárou 41 m
 • Šířka v koruně 7,2 m
 • Šířka komunikace na koruně hráze 4,2 m
 • Šířka v úrovni základů 37 m
 • Délka v koruně 218 m
 • Poloměr zakřivení hráze v půdoryse 200 m
 • Sklon návodního líce 1 : 0,14 a 1 : 0,1
 • Sklon vzdušního líce 1 : 0,79

Pro vypouštění vody z nádrže slouží pět spodních výpustí. Hrázová spodní výpust o průměru 2000 mm, situovaná při levém úbočí, je na vtoku hrazena ocelovou tabulí a na výtoku segmentovým uzávěrem. V šachtě do levého obtokového tunelu jsou umístěny tři spodní výpusti o průměru 1000 mm, každá z nich je hrazena dvojicí šoupátkových uzávěrů. V šachtě do pravého tunelu, která je pod domkem hrázného, je umístěna jedna výpust o průměru 1800 mm s nožovým šoupátkem a klapkovým a segmentovým uzávěrem. Nehrazený korunový přeliv ve středu hráze má pět polí, každé světlé šířky 10,9 m. Vývar dlouhý 14,5 m je ukončen prahem vystupujícím nade dno. Dva šachtové přelivy jsou umístěny symetricky k ose hráze. Levý s vnitřním průměrem 4,2 m je umístěn asi 80 m, pravý s vnitřním průměrem 5,1 m asi 150 m nad hrází. Odpady od jednotlivých šachtových přelivů jsou navázány na levý a pravý obtokový tunel, oba ústí do koryta pod hrází. Pod jejich vyústěním je vyrovnávací jez obloukovitého tvaru se šesti odlehčovacími otvory pro tlumení proudu
při velkých vodách.

FOTO na web stránky přehrady

Pokud rádi fotíte a máte doma fotografie přehrady Les Království, pošlete nám je prosím. Vložíme na web a vás uvedeme jako autora. Děkujeme a zde je kontakt: info@volis.cz

Ivo Štěrba vzpomíná na svého dědu Emila Štěrbu, stavitele přehrady Les Království.

Jeho povídání je i o tehdejších poměrech ve společnosti a jak rodina Štěrbova tyto časy války a normalizace nesla. I Ivo Štěrba vystudoval stavařinu, stejně tak jako jeho další sourozenci. Mnoho dalších příběhů si můžete poslechnout v našem videu.

AKTUÁLNĚ ČLÁNKY O DĚNÍ NA PŘEHRADĚ

Read more +16 července 2024 By Ladislav Válek in články

Nové parkoviště

Read more +03 května 2023 By Ladislav Válek in články

OTEVÍRÁNÍ TURISTICKÉ SEZÓNY V PODKRKONOŠÍ

Read more +16 března 2023 By Ladislav Válek in články

Fotografie od Jany Pokorné

Místa k posezení

Videa dostupná na YouTube

Hugo Habrman

uvádí

Jiří Horák

uvádí

Ladislav Válek

uvádí

reklamní spot Jameson Fire natočen na přehradě Les Království

TOP