Historie přehrady Les Království
Veškeré podklady pro historickou část jsou použity z knihy Karla Martinka "Tešnovská přehrada - historie vodního díla na horním toku Labe" Tímto mu moc děkujeme za jeho mravenčí práci při získávání veškerých informací a obrázků.
Některé další fakta a texty pocházejí od Miroslava Kačera z přednášek, které probíhají na Štěrbově vile. Tímto mu také děkujeme.

PODĚKOVÁNÍ
Radami a informacemi nám výrazně pomohli Bc. Luděk Jirásek a Mgr Jan Kafka (Státní okresní archiv Trutnov), Ing. Jan Bláha a Ing. Zlata Šámalová (provozní středisko Hradec Králové) a Ing. Josef Mokrý (provozní středisko Dvůr Králové n.L.) ze s.p. Povodí Labe, rodina Fejkových z Tešnovské přehrady, především vedoucí hrázný Rostislav Fejk, dále Ing. Petr Mlejnek - kronikář Bílé Třemešné, Milan Kuhn, Ing. Jana Pelíšková (starostka) a Jindřich Bartoš z Nemojova, Luděk Tureček ze Dvora Králové, Jiří Petera z Kocléřova, Josef Šorm z Dolního Dehtova, Bc. Šárka Hulíková, Daniela Netolická a Jaroslava Tománková z Městského muzea DKnL, PhDr Oldřiška Tomíčková z Městského muzea Hořice, Ing. arch. Dagmar Sedláková (ústřední pracoviště v Praze) a Ing. Jitka Svobodová (územní odborné pracoviště v Pardubicích) z Národního památkového ústavu, Ing. Martin Hašek (MěÚ DKnL, GIS), Ing. Martin Horský z katedry hydrotechniky na Stavební fakultě ČVUT v Praze, Doc. Ing. Ladislav Satrapa, tajemník Českého přehradního výboru a PhDr Martin Ebel z Národního technického muzea v Praze.

V neposlední řadě chceme též poděkovat Jindřichu a Vítězslavu Veselým a Janu Stránskému - třem vnukům fotografa Stanislava Veselého (1877-1937) a jeho manželky Anny, rozené Vlkové (1877-1956), kteří v roce 1903 založili firmu „U Veselých“ na pěší zóně ve Dvoře Králové.

Prameny a literatura

  • „VODNÍ KNIHA (WASSERBUCH)“, založená roku 1872 při c. k. okresním hejtmanství ve Dvoře Králové n. L., a „KNIHA VODNÍ", založená roku 1926 při Okresní správě politické DKnL. Obě knihyjsou deponovány v SOkA Trutnov.
  • „STAVEBNÍ DENNÍKY 1910-1920 pro nádrž v Lese Království", více než 1700 rukopisných stránek A4 (archiv na hrázi). ·„STAVEBNÍ DENNÍK 1920-1924 z tešnovské hydrocentrály v Bílé Třemešné“, 260 rukopisných tránek A4 (archiv vodní elektrárny pod přehradou).
  • „SLUŽEBNÍ KNIHA pro údolní přehradu na Labi nad Dvorem Králové“ 168 stránek, první zápis 29. XII. 1936, poslední zápis 29. VIII. 1978. Archiv na hrázi. · Fond „Městský úřad Dvůr Králové n. L.“ ve Státním okresním archivu v Trutnově.
  • Noviny „Stavební dělník“ 1936, roč. 8, č. 17, s. 1; „Rudý textilák“ 1937, roč. 9, č. 5, s. 1 a č. 6, s. 3 (v odkazech prof. Vladimíra Wolfa).
  • Vladimír Wolf, „Krkonoše-Podkrkonoší, vlastivědný sborník“, sv. 7, s. 51-56, Trutnov 1983.
  • „Kronika obce Nemojov“, založená roku 1952 Janem Rejlem (SOkA Trutnov).
  • „Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku“, nakl. Libri, Praha 2001, kapitola: Ladislav Votruba, „Vodohospodářství a vodní díla“.
  • Ivan Jakubec, „Říšský vodocestný zákon č. 66/1901 jako fenomén hospodářských dějin“. In: „Rozpravy NTM, Dějiny vědy a techniky.“, 2004, roč. 189, č. 12, s. 53-58.
  • Google/„Vodní dílo v krajině“/„Vodocestný zákon a jeho realizace“/konference na lodi, Praha 2006.
  • Google/„Největší vodní cesty v Čechách“ (autor Ing. Vlastimil Pažourek 2006). · Google/kanál Dunaj-Odra-Labe/Wikipedie, otevřená encyklopedie.
TOP