První foto zdokumentované povodně ve Dvoře Králové

Při zátopách na konci července 1897 (str. 42 a 206) protrhlo Labe své břehy nade Dvorem Králové a vymlelo si novou cestu v místech, zvaných pak Strž. „Tak veliké Labe nebylo od roku 1849“, napsal měšťan Josef Holub ve své „Pamětní knize“, zřízené roku 1866 (Vlastivědné čtení, IV. řada-č. 5, 2008). Tento malér, ke kterému došlo pod Borovičkami, zdokumentoval prof. PhDr Jan Kropáček v zimě 1897/98 (Městské muzeum DKnL).

V obavách z jarního tání sněhu vojáci z Josefova postavili v zimě 1897/98 sypanou hráz v tom místě, kde velká letní voda protrhla obvyklé břehy Labe a šla přes pole.
K nasypání hráze jim posloužila zemina ze srázu u Boroviček (černý obdélník uprostřed snímku). Pohled proti proudu Labe. Album prof. PhDr Jana Kropáčka v Městském muzeu DKnL.

Povodeň na konci července 1897. Nahoře: v levém dolním rohu – textilní továrna firmy „M. B. Neumanna synové“ (TIBA Slovany). Při levém okraji – čtvrť „U Matěje“, uprostřed snímku – chalupy a selské usedlosti ve Strži. V pozadí vpravo – Zvičina. Dole: pohled z levého břehu Labe – od tovární zdi fy „M. B. Neumann a synové“ (TIBA Slovany). Vlevo – hospoda „U Luštinů“ (dříve „U zelené žáby“), později „U Pavlásků“. Za touto hospodou a chalupami (dnes již neexistujícími) se nábřeží (dnes Benešovo) napojuje na nynější Štefánikovu ulici. Archiv Městského muzea DKnL.

Rozvodněné Labe ve Dvoře Králové n. L. dne 10. listopadu 1904. Vlevo textilní továrna Franze Kühnela (po druhé světové válce autobusové garáže, dnes – market TESCO), uprostřed v dáli továrna Josefa Sochora (TIBA Zálabí) a vpravo – továrna Antonína Klazara (a. s. JUTA-závod 03). Album prof. PhDr Jana Kropáčka v Městském muzeu DKnL.

Záplava na Malých lukách 31. prosince 1925. Tehdy Labe přetékalo 32 hodiny přes obloukovité přepady přehrady a poprvé se ukázalo, že objem přicházející z hor vody může přesahovat ochranné možnosti vodního díla (str. 178). V pozadí – Zvičina. Foto Městské muzeum DKnL.

TOP